آنلاین کار

مقدمه ای بر مدیریت پروژه

مدیریت برنامه روشی برای کنترل و مدیریت عملکردهای شخصی یا تغییرات سازمانی می باشد. پروژه ها و برنامه ها معمولا از نظر زمانی محدود می باشند. بعضی از کارها باید در زمان مشخص شده انجام گیرند. مثال های مشترک برای انواع پروژه ها عبارتست از: پروژه های ساختمانی، معرفی یک محصول جدید، نصب قسمت جدیدی از یک ماشین در یک کارگاه یا کارخانه و یا ایجاد ابزارهای نرم افزاری.

 

برنامه ها و پروژه های ساده به راحتی می توانند توسط عملکردهای مشابه و مشترک مدیریت شوند، ولی برنامه هایی که پیچیده تر می باشند نیازمند مدت زمان بیشتری برای برنامه ریزی و نظم دادن به کارهای مدیریتی می باشند. ضمنا باید مطمئن شوید که فعالیت ها نیازمند ضروریات ویژه ی خود هستند. برای داشتن یک برنامه زمانی قابل اجرا، با روش هایی برای گزارشگیری  های دوره ای و پیش بینی تغییرات احتمالی، نیازمند یک ملاحظه ی متفکرانه می باشد.

برنامه های اداره کننده به طور زیادی نیازمند دوره های زمانی بلند مدت، مهارت ها و نکته بینی ها هستند. جنبه های زیادی برای مدیریت یک برنامه وجود دارد و این باعث می شود که آن شگفت آور و در عین حال طاقت فرسا باشد. از مدیران برنامه ریزی انتظار می رود تا یک اتفاق از قبل تعیین شده را در یک محدوده ی زمانی و مالی مشخص به اتمام برسانند.

 

اگر شما یک عنوان رسمی مدیریتی داشته باشید، شانس هایی برای فراخوانی تان به مدیریت برخی از انواع برنامه ها یا پروژها –خواه کوچک یا بزرگ- را خواهید داشت. برای مدیریت یک مجموعه، پروژه ها در هر شکل و صورتی خواهند بود. زمانیکه پیچیدگی افزایش یابد، جزئیاتی که باید از آن ها آگاهی داشته باشید نیز افزایش می یابد. اگرچه اساس مدیریت یک پروژه از آغاز تا پایان آن، به شکل یکسانی می باشد.

برای آموزش روش های نوین مدیریتی پروژه ها، در بخش های بعدی با ما همراه باشید.

ناحیه کاربری

عضویت در خبرنامه