آنلاین کار

مقدمه ای بر مدیریت پروژه

مدیریت برنامه روشی برای کنترل و مدیریت عملکردهای شخصی یا تغییرات سازمانی می باشد. پروژه ها و برنامه ها معمولا از نظر زمانی محدود می باشند. بعضی از کارها باید در زمان مشخص شده انجام گیرند. مثال های مشترک برای انواع پروژه ها عبارتست از: پروژه های ساختمانی، معرفی یک محصول جدید، نصب قسمت جدیدی از یک ماشین در یک کارگاه یا کارخانه و یا ایجاد ابزارهای نرم افزاری.

 

برنامه ها و پروژه های ساده به راحتی می توانند توسط عملکردهای مشابه و مشترک مدیریت شوند، ولی برنامه هایی که پیچیده تر می باشند نیازمند مدت زمان بیشتری برای برنامه ریزی و نظم دادن به کارهای مدیریتی می باشند. ضمنا باید مطمئن شوید که فعالیت ها نیازمند ضروریات ویژه ی خود هستند. برای داشتن یک برنامه زمانی قابل اجرا، با روش هایی برای گزارشگیری  های دوره ای و پیش بینی تغییرات احتمالی، نیازمند یک ملاحظه ی متفکرانه می باشد.

مطالعه بیشتر...

ناحیه کاربری

عضویت در خبرنامه