آنلاین کار

CRM برای کسب و کارهای کوچک، اتخاذ تصمیم های درست

اصلا مهم نیست که کسب و کار شما چه اندازه ای دارد، اما اگر بتوانید رابطه قدرتمندی را بین خود و مشتریانتان ایجاد کنید می توانید کسب و کار پررونق تری را بدست آورید. در سازمانهای امروزی، شما به سختی می توانید کسی را پیدا کنید که برای انجام چنین کار مهم و سنگینی از راهکار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) استفاده نکند. برای کسب و کارهای کوچک تا متوسط (SMB) یا Small-to-Medium Business بسیار مفید خواهد بود که از این راهکار استفاده کنند؛ در حقیقت مطالعه اخیر شرکت  Salesforce.com نشان می دهد که SMB ها اگر نرم افزار CRM را در سازمانشان پیاده سازی نمایند منفعت بسیار زیادی را از این طریق بدست خواهند آورد. بر اساس این تحقیق، میزان فروش تا 29 درصد افزایش یافته، درحالیکه میزان بهره وری فروش نیز تا 34 درصد افزایش یافته است.

با این حال نیازهای یک سازمان بزرگ نسبت به سیستم CRMبسیار متفاوت تر از نیازهای یک سازمان کوچک یا متوسط است. اگر شرکت های کوچک از راهکارهای مشابه سازمانهای بزرگ پیروی کنند، احتمال اینکه سرمایه و پول خود را هدر دهند بسیار بالا خواهد بود، زیرا نیازهای این دو نوع سازمان با یکدیگر متفاوت است.

مطالعه بیشتر...

ناحیه کاربری

عضویت در خبرنامه