آنلاین کار

چطور می توان از مدیریت ارتباط با مشتری در شبکه های اجتماعی برای یک فعالیت تجاری بهره برد ؟

زمانی که بحث شبکه های اجتماعی به میان می آید مشتری های یک شرکت بسیار مهم می شوند چون آن ها در رابطه با تجربه ای که از آن شرکت کسب کرده اند در آن پلت فرم ها با هم صحبت می کنند و ایده های خود را به اشتراک می گذارند. به عبارت دیگر شرکت ها باید از سیستم CRMخود به خوبی استفاده کنند. مرکزیت سیستم های آن ها باید حول مشتری باشد و باعث شوند که مشتری تجربه خوبی از آن شرکت در ذهن به خاطر می سپارد.

مطالعه بیشتر...

ناحیه کاربری

عضویت در خبرنامه